Izvedemo celotno športno prireditev po zahtevah naročnika